גדנ"ע ירושלים בתש"ח

עורו : ץ [? ע 1 ו 1 אףאלי גדנ"ע ירושלים בתש " ה גדנ " ע ירושלים בתש " חעורך ראע 1 י : יהושע אריאל' ועדת מערכת : מרדכי רוסנבת , אלי זוהר ואליעזר שמואל' תחקיר וכתיבה : אהוד אמיר משרד הביטחון - ההוצאה " 7 אור  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור