יז.עימות

יז . עימות חמה ונרגשת היתה פרידת העם מבךגוריון . בטקסים ממלכתיים , כנסים , אסיפות ומפגשים הפגינו כלפיו אנשי צמרת ופשוטי עם , חיילים ואזרחים הערצה והוקרה עמוקה . מכתבים מכל קצוי הארץ זרמו אליו . גם כשפינה מעונו הרשמי בירושלים ונעל את הבית בשדרות הקרן הקיימת בתל אביב לא פסקו גילויי החיבה והצער . משלחות ירדו לצריפו שבשדה בוקר , הביאו לו מתנות ומזכרות , ותרמו סכומים נכבדים למדרשה שהוקמה בשדה בוקר , אותה הוא כינה "בית ברל שבנגב" או "אוכספורד של ישראל . " ביום הולדתו באה לבקרו כל צמרת המדינה . ראש הממשלה החדש , לוי אשכול , נועץ בו בענינים חיוניים , קיבל המלצותיו למינויים בכירים בצה"ל ואימץ את עמדתו כלפי ארצות הברית ( בניגוד לעמדת גולדה מאיר ) בענין הכור האטומי בדימונה . בן גלריון נרגע מהמתח הכבד שהיה שרוי בו , ורוחו היתה טובה עליו . הוא חי יותר כראש ממשלה בחופשה מאשר כמדינאי בדימוס . לעתים קרובות הוזמן לסיורים במפעלים בטחוניים ובאזורי פיתוח . אישים בכירים , ראשי מפלגתו , שגרירים , שרים , הרמטכ"ל , עוזריו הצעירים לא חדלו לבוא אליו מדי יום ולעדכן אותו בהתפתחויות הבטחוניות והמדיניות . משלחות מח...  אל הספר
מגל בע"מ