טז.נטישה

טז . נטישה ב 2 בנובמבר 1961 הציג בן גוריון את ממשלתו החדשה בפני הכנסת . לבו היה מר עליו , יוקרתו נפגמה ומעמדו נחלש . הפצע שהותירה בו " הפרשה" לא הגליד 1 נהפוך הוא ן על אף שהבטיח להסתלק מ"הפרשה / ' י סערה נפשו , וכבר בנאומו הראשון בכנסת חזר אל מסקנות ועדת השבעה . לגבי מה שהיה בהיסטוריה " , גם לא על דבר שקרה או לא קרה לפני שמונה שנים , אין סמכות משפטית לא לממשלה ולא לכנסת להחליט על כך ... יש דברים שסוברניות [ ריבונות ] הכנסת איננה חלה עליהם ... היא איננה מוסמכת לכתוב היסטוריה ; גם הממשלה איננה מוסמכת , ואין הממשלה מוסמכת לשפוט בריב של שני אנשים . החוק מסמיך לכך רק מוסד אחד : משפט '' . " עיוות הדין" של ועדת השבעה היה כאש בוערת בעצמותיו ו"הדריך את מנוחתו . " הוא חרד לאמות המידה המוסריות של המדינה , אם תטושטש ההבחנה בין הליכי צדק ומשפט , לבין צעדים בעלי אופי פוליטי מובהק , שמטרתם "להסדיר" ע 1 יבים עקרוניים בצנעה " . ראיתי בטוהר המוסרי של מוסדות המדינה שלנו תנאי לקיומנו , " קבע הזקן . נפשו סערה גם בתחושת עוול אישי ? דוקא הוא , שנלחם למען טוהר המידות וסדרי ממשל מתוקנים , הפך מטרה לחצי הביקור...  אל הספר
מגל בע"מ