עם אריק שרון?".?אילו נגמל מחסרונותיו?...?היה מנהיג צבאי למופת"