עם שז"ר: ''אני מציע לך לדויות נשיא מדינת־ישראל?".?