בן־גוריון מציג את יורשו,לוי אשכול,בפני צמרת משרד־הבטחון.קיצוני מימין - הרמטכ"ל,צבי צור.