יד.כתנות־הפסים

יד . כתנות הפסים המאבק בין הדורות יצר מציאות חדשה בתוך מפא"י . מציאות זו היא המפתח העיקרי להבנת מאורעות השנים , 1965-1960 שייזכרו בתולדות מדינת ישראל בכינוי "פרשת לבון . " מי שלא הכיר את ההיערכות החדשה בתוך מפא"י , את התהוות הבריתות , הגושים והקבוצות במהלך השנים , 1960-1958 לא יוכל להבין את גורמי הפיצוץ שירסק את מפא"י ויביא לשקיעתו של בן גוריון . ב 1960 התלכדו והתמזגו תהליכים וזרמים שרחשו במעמקים זה מכבר . תוצאתם הבולטת ביותר היתה החלשה , ואף בידוד , של בךגוריון בתוך מפלגתו . להלכה-להד"ם . בשנת 1960 היה בךגוריון בשיא כוחו ויוקרתו . מפלגתו נחלה הישג מרשים בבחירות , ייצוגה בממשלה גדל , בין חבריה הופיעו פנים חדשות ומבטיחות . ההדורים בתוך מפא"י יושרו לזמךמה . בישראל ומחוצה לה עלתה קרנו של הזקן ויוקרתו גברה . מנהיגי אומות צעירות מאסיה ומאפריקה שחרו לפתחו . גדולי עולם , שבארצותם ביקר , חלקו לו כבוד מלכים . גם במפא"י היתה יוקרתו רבה , וההערצה אליו לא פחתה . אלה היו פני הדברים . אולם תחת פני השטח נוצרה במפא"י היערכות חדשה , אשר מוקדי הכוח שלה ואף מנהיגיה עצמם אולי לא היו מודעים לה . היערכות ז...  אל הספר
מגל בע"מ