י.ליום סגריר

י . ליום סגריר מאורעות ה 14 ביולי 1958 והימים הסוערים , רוויי המתח שבאו בעקבותיו בישרו תקופה חדשה במעמדה הבין לאומי של ישראל . הפיכת הדמים של כת הקצינים בבגדד , התערבות הנחתים האמריקנים בלבנון , הקשר הנאצרי להפלת חוסיין , האיום הסוביטי-כל אלה זירזו והמריצו את הקמתה של הברית הפריפרית . בו בזמן היוו מאורעות אלה הזדמנות חד פעמית עבור בךגוריון לנסות ולהשתית את יחסיו עם מעצמות המערב על בסיס חדש , ולהגשים חלק מתכניותיו לגבי "סידור" המזרח התיכון . " בשבע בבוקר נפל רעם ברדיו " , רשם ביומנו ב 14 ביולי " . הפיכה בעיראק '" . הוא עמד מיד על חומרת המצב ומיהר לנקות שולחנו מבעיות מטרידות שחשיבותן הפכה לפתע משנית . באותם ימים סערה הארץ סביב השאלה של רישום ילדי נישואי תערובת , ושרי המפלגה הדתית לאומית פרשו מישיבות הממשלה " . לאור התפתחות הרת סכנות זו ראיתי צורר לחסל צרת הרישום וניסחתי הצעה ושלחתי אותה לכל חברי הממשלה . " במכתבו לשרים הציע הזקן כי ועדה המורכבת מראש הממשלה , שר הפנים ושר המשפטים "תשמע חוות דעת של חכמי ישראל בארץ ובחוץ לארץ" ובהתאם לכך תנסח "הוראות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם רוצי...  אל הספר
מגל בע"מ