ה''סנונית" הראשונה יוצאת ממפעלי התעש י יה האוירית.מימין —ארתור בן־נתן, יצחק בן־אהרן,שמעון פרס,אל שוימר,ליד המטוס האלוף עזר וייצמן.