עם דה־גול?",?איש גדול ודגול,קצת אגוצנטרי, אבל מתכוון תמיר לטובת הכלל?."?