פגישת שני ה"זקנים?,"?כן־גוריון ואדנאואר,בניו־יורק.