עם יצחק בן־צבי בלבוש טקסי בעת אירוע דיפלומטי בבית־הנשיא.