אורחים בחדר־האוכל של שדה־בוקר: מזכיר או"ם דאג המרשלד וראש מטה משקיפי או"ם,הגנרל פון הורן.