שר־הבטחון דוד בן־גוריון בכנסת.ליד שולחן הממשלה יושבים ; מימין — ד"ר יוסף בורג.משמאל —משה שרת.זלמן ארן,משה שפירא.