ב.ברית עם ארצות־הברית?

ב . ברית עם ארצות הברית ? שובו של בן גוריון להנהגת המדינה הומחש בלהט דברים ובתנופת מעשים . כשעלה על דוכן הכנסת , ב 2 בנובמבר , 1955 להציג ממשלתו החדשה , העמיד בן גוריון את סכנת המלחמה עם מצרים במרכז נאומו . הוא הפנה קריאה לשלום אל מנהיגי הערבים : "אני מוכן להיפגש עם ראש ממשלת מצרים ועם כל אחד משליטי ערב למען הסדר הדדי ללא תנאים מוקדמים " . אולם נראה היה בעליל כי אינו מאמין שקריאתו תיענה . עיקר דבריו היו אזהרה כי יורה לצה"ל לפעול אם יימשך המצב הפרוע בגבולות " . הגיחות מרצועת עזה בלבד גרמו לנו בתשעת החדשים הראשונים של שנת 153 1955 אבידות בהרוגים ובפצועים ... מצרים מנסה עכשיו לחסום הדרך לאניות ישראל במפרץ ים סוף ; מלחמה חד צדדית זו מן ההכרח שתיפסק , כי לא תוכל להישאר חד צדדית לאורך ימים . " ממשלת ישראל מוכנה , כקודם , לשמור באמונה על הסכמי שביתת הנשק לכל פרטיהם כלשונם וכרוחם . אבל חובה זו מוטלת גם על הצד השני . הסכם שיופר על ידי הצד השני לא יחייב גם אותנו . אם קוי שביתת הנשק ייפתחו מעבר לגבול למחבלים ולרוצחים , לא ייסגרו עוד בפני מתגוננים ועומדים בשער . אם זכותנו תיפגע על ידי מעשי אלימ...  אל הספר
מגל בע"מ