כב.המהפכה הבלתי־גמורה

כב . המהפכה הבלתי גמורה בן גוריון שב לתפקיד שר הבטחת . ואת המהפכה בהוייתה של ישראל לא חולל . דומה שהיה זה כשלונו הגדול ביותר . אמת , ניתן לזקוף לזכותו הישגים מרשימים ב"שנת שדה בוקר . " הוא יזם את תנועת בני המושבים ; נאבק בהצלחה על ביצוע ההתישבות האזורית ? יישב את חבל לכיש 1 כפה את אימוץ שיטת הבחירות האזורית על מפלגתו . אולם חלומו הגדול , לטלטל את החברה הישראלית ולבנות חברה חדשה , חלוצית תחתיה-לא הוגשם . הנוער לא ירד בעקבותיו אל הנגב . שיטות החינוך בישראל לא נשתנו , והמורים לא שמעו לקריאותיו . תנועת בני המושבים גועה כעבור כשנתים , על אף שהוא ודיין עשו עוד רבות לסייע לה . ברית הנוער , חזית העם , החזית החלוצית לא קמו . הוא לא הצליח לכונן את התנועה העל מפלגתית לשינוי שיטת הבחירות , וגם לא זכה לראות בחייו את התגשמות ההחלטה שקיבלה מפלגתו בנושא זה . נגוז גם חלומו למחוק מעל הבימה הפוליטית את הערב רב של מפלגות ורסיסי מפלגות ולהמירו בשנים-שלושה גושים פוליטיים גדולים . ממשלת הצעירים וההנהגה הצעירה , המגשימה ששאף להעניק למדינה נשארו בבחינת תכנית , ותו לא . הנסיון היחיד בתולדות מדינת ישראל למנוע את...  אל הספר
מגל בע"מ