יז.היורש הכפוי

יז . היורש הכפוי זמן קצר לפני התפטרותו של בן גוריון אירעה "פרשת קיביה , " הממחישה היטב את ההחרפה התלולה ביחסיו עם שרת באותם ימים . בתקופת החופשה שנטל בן גוריון לקראת פרישתו היה משה שרת ממלא מקום ראש הממשלה , ופנחס לבון-ממלא מקום שר הבטחון . השנים נתמנו לפי המלצתו . עיתוי חופשתו של בן גוריון היה גרוע . מעמדה המדיני והבטהוני של ישראל היה חמור . ההסתכנות מתחום ירדן גברה ועמה-חבלות , גניבות ורצח . ארצות הברית היתה נתונה בויכוח חריף עם ישראל ? ביולי הועבר משרד החוץ לירושלים , והדבר עורר את חמתו של שר החוץ , ג'ון פוסטר דאלס . ישראל פתחה גם בעבודות להטיית מימי הירדן , בניגוד לעצת ארצות הברית . בךגוריון עצמו תהה לא מעט בשאלת הדרכים לחיזוק בטחון ישראל . ב 11 באוגוסט 1953 הזמין אליו את משה שרת לשיחה והעלה בפניו שני פתרונות אפשריים למצב "שסותרים זה לזה , אך יש להחליט על כל אחד לבדו . " האחד היה "כיבוש שטח חברון . עכשיו מצרים מסובכת ולא תתערב בדבר . ולא נחזיר השטח עד שנקבל ערובות בטוחות למניעת הסתננות . '' הרעיון השני " , שעדיין אני מהרהר בו בעצמי , " היה "לברר אם אפשר להביא לידי ברית הדדית בינ...  אל הספר
מגל בע"מ