חילופי רמטכ"לים' יגאל ידין מעביר את הפיקוד למרדכי מקלף.