פגישה עם עתונאים.משמאל לכן־גוריון: דב יוסף.מימין לפולה: רננה.