ראש הממשלה,משה שרת,מומין את בךגוריק להצטרף לממשלתו כשר בטחון.