בשדה־בוקר?";?עלי הוטל לטפל בילדי הכבשים והעזים שאינם עוד הולכים לשדה לאכול. 1