"ד?',? לא גבה לבי ולא רמו עיני" —בן־ גוריון בשידור פרידה לפני צאתו לשדה־כוקר.