ח."בכיה לדורות"

ח " . בכיה לדורות" " מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת ? פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ... כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה : ואביט ואין עוזר , ואשתומם ואין סומך , ותושע לי זרועי וחמתי היא סמכתני " . בפסוקים אלה מדברי ישעיהו נעל בן גוריון את נאומו בפני מועצת המדינה לאחר הכרזת ההפוגה . לא היה באותם פסוקים רק מיצוי העבר , כי אם גם חיזוי העתיד . עם כניסת ההפוגה היה בן גוריון בטוח שאין היא סוף פסוק . המלחמה תחודש , וישראל תהיה שוב בודדה " . הענין יוכרע בכוח , " פסק בישיבת הממשלה - ' . כך חשבו גם אויביו , מנהיגי ערב ! אולם הם בילו את ארבעת שבועות ההפוגה בדיונים עקרים על פעולה משותפת , שנסתיימו ללא תוצאות . רק חלק מצבאות ערב השכילו לנצל את ההפוגה להתעצמות משמעותית . ואילו ישראל , על אף פרשת "אלטלנה , " על אף משבר המינויים במטכ"ל , חוללה באותם ארבעה שבועות מהפכה כוללת בצבאה . כמויות גדולות של נשק הגיעו לארץ על אף מנגנון הפיקוח של משקיפי או"ם . נערכו גיוסים ואימונים מואצים " . ניצלנו את ההפוגה מצוין , למרות ' מלחמות היהודים " / סיפר יגאל ידין " . עם תום ההפוגה הראשונה עברה היזמה לידינו - וש...  אל הספר
מגל בע"מ