עם שר האוצר,אליעזר קפלן והרמטכ"ל,יגאל ידץ,בסיור בנגב.