על סיפון אניית מלחמה מתכנן בן־ גוריון את המהלך הכא.