בן־גוריון נפעם למראה הצבא שעבר כסך "כסדר צבאי ובדריכות עוז?."?