מבט על "אלטלנה" השרופה. מימין —פולה בן־גוריון,משמאל,משקיפה על האניה,רננה בן־גוריון.