בךגוריון בבאר־שבע ערב מבצע "חורב?."?משמאלו יגאל ידין,מימינו יגאל אלון.