שר הבטחון בסיור בנגב.שני מימין,ראשו עטוי כפיה: יצחק רכין.מאחוריו יגאל אלון, ולשמאלו נחמיה ארגוב.