ה."תקוף בכל מחיר"

ה " . תקוף בכל מחיר" ד ' , באייר תש"ח , ה 14 במאי , 1948 היה יומו של דוד בן גוריון . ולא רק מפני שהוא אשר הכריז על תקומת מדינת היהודים ו לא רק מפני שהטביע חותמו האישי על מגילת העצמאות ; לא רק מפני שהתיצב בראש ממשלתה הראשונה של ישראל וליד הגה הבטחון שלה . כי אם בזכות חלקו המכריע בעיצוב התהליך , שנרקם משורה של הכרעות נועזות , שהיו כולן שלבים בדרך לכינון מדינה עצמאית - 1942 . "תכנית בילטמור , " שחוללה מהפכה בתולדות הציונות בכך שהציבה את המדינה העברית כיעד מפורש ומידי - 1945 . הכרזת המאבק נגד המנדט , ופיצוץ הברית בת 28 השנים עם אנגליה - 1946 . ההחלטה על חלוקת ארץ ישראל כמטרה מדינית מידית - 1947 . ההיערכות למלחמה כוללת עם צבאות ערב : רכישת נשק כבד , כינון צבא סדיר , הכנה למלחמת חזיתות ; וההכרעות הגורליות , בקצב הולך וגובר , של אביב " ; 1948 נחשון ; " הקמת הי"ג ; דחיית ההצעות לשביתת נלנ ק ולמשטר נאמנות ; אימוץ תכנית המדינה בידי הועד הפועל הציוני ; הכרעת מנהלת העם בעד הכרזת עצמאות , ב 12 במאי . 1948 יש שיאמרו , ובצדק : הן לא לבדו הכריע בן גוריון . רבים תמכו באותן דעות , באותה דרך , וחלקם רב...  אל הספר
מגל בע"מ