תכנית חלוקת ארץ־ישראל של עצרת האו"ם (כ"ט בנובמבר ?[667] (1947?