א.סמינר בשדרות קק"ל

א . סמינר בשדרותק ק" ל ב 26 במרס 1947 התישב בן גוריון מאחורי שולחן עבודתו , בחדרו שבשדרות הקרן הקיימת לישראל שבתל אביב , וזימן אליו את זאב שפר , שהיה ראש המפקדה הארצית של ה"הגנה . " זאב ההל לדווח בפרוטרוט על מבנה ה"הגנה" והזקן רשם ביומנו : "מבנה , ארגון , אימון , חינוך , תכנון , הדרכה , ציוד , החסנה , תעשיה , רכישה , תקציב , ש"י , נוער , יחסים ... " כיתה ; 8- מחלקה ; 40-30- פלוגה ; 250-125- חי"ש 45 . 6 , 000- פלוגות משמר - כ " ... 20 , 000 שפר דיבר שעות אחדות , ובן גוריון רשם בשקידה את הדברים לפרטיהם : גלילות ה"הגנה" בארץ , שמות מפקדי הגלילות , הנפות , צרכי ההדרכה , הערכות אישיות של שפר על ראשי ה"הגנה , " מועדי הישיבות של המפקדה , סעיפי ההכנסות וההוצאות התקציביות עד ללירה האחרונה . כך פתח בן גוריון בן הששים את מה שנתפרסם במהרה כ"סמינר" שלו , בו הכשיר עצמו לשינוי מהפכני במעמדו : הפיכתו ממנהיג פוליטי לשר צבא . השינוי היה פתאומי וחריף . עוד לפני שבועות אחדים ניהל בן גוריון משא ומתן נואש עם ממשלת בריטניה בלונדון , ומוכן היה לפשרה מרחיקת לכת , אף לויתור על הקמתה של מדינה יהודית , לו רק ה...  אל הספר
מגל בע"מ