29 בנובמבר 1947

29 בנובמבר 1 חד פעמית , יוצאת דופן , בלתי הגיונית - כך תיחקק בתולדות האו"ם ההחלטה על הקמת מדינה עברית . חד פעמית - שכן ספק אם באיזה שהוא מועד מוקדם או מאוחר יותר היה האו"ם מכריע על עצמאות יהודית בארץ ישראל ; בחלוף השנים ירבו הקולות שיגדירו את ההחלטה כטעות מרה והרת גורל , וירבו המדינות שהיו חוזרות בהן מהצבעת ! לו רק ניתן בידן הדבר . יוצאת דופן-כי היתה זו הכרעה בעד כינון מדינה חדשה , על אף איומים מפורשים מצד כל שכניה וחלק מתושביה להשמידה , על אף סירוב זעוף של המעצמה המנדטורית לתת יד לתקומתה . בלתי הגיונית - שהרי היתה מנוגדת לאינטרסים הבסיסיים של מרבית המדינות שתמכו בה , וקוסמת נגדן את העולם הערבי והמוסלמי , עולם החובק מרחבים עצומים , רמבבן תושביו מאות מיליונים , עולם קנאי בדתו ובדעותיו , בעל השפעה פוליטית גוברת ואוצרות נפט אגדיים . אמת , בהויה של שנת 1947 היו גם סיבות הגיוניות , גם אינטרסים אנוכיים שהצדיקו את ההחלטה . אנגליה , הגולשת לדרגת מעצמה מדרגה שניה , נחושה היתה בהחלטתה לנטוש את הארץ , כשם שגמרה אומר להסתלק מהודו ומבורמה , ולמשוך ידיה מינן . בארץ ישראל ניהלו היהודים מאבק עז לשחרור...  אל הספר
מגל בע"מ