תוכן

תוכן 29 בנובמבר 639 1947 חלק ראשון : מלחמה 643 א . סמינר בשדרות קק " ל 645 ב . ימים נוראים 666 ג . מרד במטה הכללי 700 ד . ה ' באייר - הכרעתו של יחיד ו 72 ה " . תקוף בכל מחיר " ו . על סף מלחמת אזרחים 773 ז " . מרד האלופים" מתחדש 799 ח " . בכיה לדורות" 814 ט . חיסול הצבאות הפרטיים 831 י . אולטימטום 848 יא . דיוקן המנהיג כאיש צבא 868 חלק שני : מדינה ליהודים ו 88 יב . השנים הגדולות בהיסטוריה 883 יג " . קנאי חמום מוח" 897 יד . רוצחי עמנו ויורשיו 918 טו . אזרח מדינת ישראל 939 חלק שלישי : קול קורא במדבר 957 טז . מה יאמרו הגויים 959 יז . היורש הכפוי 972  אל הספר
מגל בע"מ