לוח א־?:8? יהודה ושומרון וחבל עזה: מועסקים בישראל?1986-1879,?