לוח א־?:7? יהודה ושומרון וחבל עזה: הכנסה שנתית פרטית פנויה לנפש, ?1987-1981? (ש"ח, במחירי ?(1986?