לוח א־?:6? יהודה ושומרון וחבל עזה: אינדיקטורים להתפתחות הכלכלית, ?1986-1970? (ממוצעים שנתיים, באחוזים)