לות א־?:4? יהודה ושומרון וחבל עזה: שיעור בעלי השכלה לפי שנות לימוד?1970,? ו־987ו (אוכלוסייה בגיל 14 ומעלה, באחוזים