לוח א־?:3? יהודה ושומרון וחבל עזה: האוכלוסייה לפי גיל, 1987