לווז א־י: יהודה ושומרון וחבל עזה: אומדני אוכלוסייה?1987-1970,? (באלפים)