התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות כגורמים לאינתיפאדה גד גילבר

התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות כגורמים לאינתיפאדה * גד גילבר " הטוב אינו חושש _מהירטבות" — אמירה ערבית זו כלולה בכרוז הראשון , שתנועת ההתנגדות האסלאמית הפיצה ברצועת עזה בימיה הראשונים של האינתיפאדה , בדצמבר ' . 1987 ספק אם מחברי הכרוז התכוונו למצב הכלכלי ששרר אותם ימים בשטחים . אך מי שקרא באימרה זו גם השתקפותו של מצב כלכלי , לא היה רחוק ממצב הדברים . תושבי השטחים היו נתונים במשך זמן ממושך לפני תחילת ההתקוממות במשבר כלכלי שהיו לו מספר ביטויים מובהקים . מאמר זה מבקש לעמוד על שורשי משבר זה ומאפייניו ביהודה , שומרון ועזה . מכיוון שחלק מגורמי המשבר טמון בהתפתחויות דמוגרפיות בשטחים , ידון המאמר גם בהן . א פריורי אין זיקה _חד ערכית בין קיומו של המשבר הכלכלי להתפרצות ההתקוממות . בחלק החותם את המאמר תיבחן השאלה , האם ועד כמה היה במשבר הכלכלי בשטחים , בתקופה שקדמה לאינתיפאדה , לתרום להתפרצותה ולהתמשכותה . בשנים שקדמו להתקוממות עוד יכולים היו עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( למ"ס ) לאסוף נתונים בשטחים בקשת רחבה למדי של תחומים — דמוגרפיים , כלכליים וחברתיים . מיקבץ של נתונים אלה פורסמו בשנתוני למ"ס ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור