טבלה מס' 15 אדמה ושטחים מסחריים בבעלות הוקף וההקדשים האחרים במזרח ירושלים (לפי ?.(Gosenfeld, 1970; 305, 319?