טבלה מס' ?:4? מסגדים ברצועת עזה (נתוני הממשל האזרחי)