טבלה מס' ?«3?תוצאות הבחירות לוועדי הסטודנטים באוניברסיטאות בגדה המערבית ב־1985 (הארץ, 7 במרס ?,1986?דבר השבוע?18,? ביולי ?(1986?