טבלה מס' ?/ 1? התפתחות מכללת אל־אזהר כמוקד השפעה והתגבשות אסלאמית (נתוני האוניברסיטה)