הפלסטינים - מתרדמה להתעוררות יהושפט הרכבי

הפלסטינים - מתרדמה להתעוררות יהושפט הרכבי הקדמה מאמר זה בא להשיב על השאלות.- מה קרה , לאחר , 1948 לקבוצות שאליהן נתפלגה החברה הפלסטינית ? אילו תהליכים חברתיים ומדיניים חלו בהן ? כיצד נתפתחו ציפיותיהן ותקוותיהן ? מה היה הלך רוחן , וכיצד נשתנה ? כיצד השפיעו עליהן הזמן שחלף וההמתנה הארוכה , מבלי שנתחולל השינוי לו ציפו ? כיצד חזרו הפלסטינים להוות גורם מדיני בסכסוך ומה הגורמים לכך ? סוגיות אלה הן שתעסקנה אותנו . מחקר שישיב על השאלות הללו נתקל בקושי מתודולוגי יסודי : השנים הרבות שחלפו מאז , ובהן מאורע טראומטי כמלחמת ששת הימים שחל בינתיים ( ולאחר מכן מלחמת יום הכיפורים , ( עלולות לפגום באפשרות לקבל תמונה מהימנה מעדויות המבוססות על זיכרונות מאותם הימים . הזיכרון הוא בררני גם כשהוא ספונטאני , לא כל שכן כשהדברים מועלים בתשובות לחוקר זר . השלכה אחורנית עשרים שנה על ממצאים של היום עלולה ליצור עיוותים . דרך אחרת לחפש תשובות לתהליכים אלה היא על ידי בדיקת תיאורים של הפלסטינים בספרותם , ובייחוד המדינית , וכמידת האפשר , זו שקדמה למלחמת _ששת הימים . בוודאי שאין הם מורה דרך בטוח , ועדויות אלה דורשות בחינ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור