לות ?:7? אומדני השנתון הסטטיסטי הפלסטיני לאוכלוסייה הפלסטינית, לפי מקום המגורים?1984-1980,? (באלפים)