לוח ?:6? נתינים ירדנים ופלסטינים שנפקדו בכוויית?1975-1965,?