לוח ?:4? אומדני אוכלוסייה ליהודה ושומרון וחבל עזה?1987-1967,? (באלפים)