לות ?:3? שיעורי ריבוי טבעי, אוכלוסייה ערבית מוסלמית ונוצרית בישראל, ?1987-1953? (שיעורים ל־?1,000? נפש, ממוצעים שנתיים)